Vào các tháng đối soát AT có update lý do hủy cho từng đơn hàng theo thông tin nhà cung cấp gửi về. Nhưng hiện tại do lỗi hệ thống nên có một số đơn hàng chưa update lý do hủy, AT sẽ báo lại cho bạn sau khi fix xong.. Lúc đó nếu chưa lên lý do hủy bạn vui lòng báo lại để AT kiểm tra cho bạn nhé. Còn đơn hàng đã giao hàng rồi mà bị hủy thì bạn vui lòng gửi bằng chứng đơn hàng đã giao để AT check lại cho bạn vì có thể đơn hàng này khách bạn mua vào sản phẩm không được tính hoa hồng nên đơn bị hủy

Rate this post