Các đơn hàng của bạn thuộc chiến dịch nào? Và phát sinh tháng mấy? Với các chiến dịch Lazada, kyna, fptshop do nhà cung cấp cho khách thời gian đổi trả sau 30-45 ngày nên các đơn hàng này sẽ được đối soát và thanh toán sau 2 tháng kể từ khi đơn hàng phát sinh. Còn các chiến dịch khác thì sẽ đối soát sau 1 tháng có nghĩa là các đơn hàng phát sinh từ ngày 1-31T sẽ được đối soát và thanh toán vào 18T+1.

Rate this post