Có 2 trường hợp khi đơn hàng của bạn hoa hồng là 0 :
– Sản phẩm đó không được tính hoa hồng ( Bạn có thể xem trong phần chi tiết chiến dịch NCC đã ghi rõ những
nghành hàng được tính hoa hồng, để tránh tình trạng Pub chạy ra đơn mà không được tính hoa hồng )
– Do lỗi đồng bộ thì bạn có thể gửi mã đơn hàng và email tài khoản về cổng support@accesstrade.vn để đội ngũ
support kiểm tra ( Nếu đơn hàng vẫn hiển thị là 0 đồng thì sẽ chờ sau ngày đối soát hàng tháng sẽ cập nhật
đúng lại với số liệu như quy định về hoa hồng ).

Rate this post