Trường hợp này thì bạn vui lòng gửi cho AT xin mã đơn hàng,link mua hàng và thời gian mua hàng để AT kiểm tra cho bạn.

Rate this post