Đối với những chiến dịch tài chính thì điều kiện được duyệt là:

– Bạn đã từng có kinh nghiệm chạy về tài chính.

– Bạn đã có kênh mạng về tài chính, và kênh tài chính đó đã có nhiều traffic.

Bạn có thể trao đổi với AT về hình thức chạy chiến dịch tài chính của bạn để đội ngũ support AT có thể tư vấn thêm cho bạn

3.7 (73.33%) 3 votes