Có 2 trường hợp click hiện nhiều nhưng không có đơn:
1. Lỗi hiện thị click ở hệ thống AT: Sẽ báo kỹ thuật check và fix lại.
2. Có thể quảng cáo của bạn chưa hiệu quả –>khách vào link của bạn xem nhưng không mua hàng. ( Chưa chọn đúng đối tượng khách phù hợp với sả phẩm, bài content, hình ảnh chưa bắt mắt,….)
Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra link có hoạt động đúng không bằng cách tự test đơn qua link của mình, sau đó kiểm tra trên báo cáo nếu đơn không lên thì bạn báo lại AT check lại nguyên nhân mất đơn cho bạn

5 (100%) 1 vote