-– Chiến dịch Lazada (dùng cho PC và Mobile sử dụng browser) là chiến dịch tính hoa hồng cho khách khi mua hàng qua máy tính và trình duyệt web trên điện thoại. Không tính hoa hồng cho khách mua hàng qua app khi sử dụng link affiliate này.

– Chiến dịch Lazada (Tracking trên tất cả các thiết bị ) là chiến dịch khách mua hàng qua thiết bị nào cũng được tính khi khách mua hàng qua PC thì sẽ tính cho hoa hồng cho PC, mua hàng qua app thì sẽ tính hoa hồng theo app.

3.8 (75.56%) 9 votes