Link affiliate của shopee là smartlink trên tất cả các thiết bị nên với chiến dịch này bạn chỉ cần tạo link từ chiến dịch shopee app thì có thể sử dụng cho cả khi mua hàng trên PC. Nếu khách mua hàng qua PC sẽ tính hoa hồng cho PC, mua hàng qua app sẽ tính hoa hồng theo app. Bạn có thể tạo link affiliate từ chiến dịch shopee tracking trên Desktop nhưng AT khuyến nghị bạn nên tạo link affiliate ở trong chiến dịch Shopee app ạ.

Rate this post