Sau khi phát sinh đơn hàng thành công từ 10-30 phút, thông tin đơn hàng sẽ được cập nhật trên hệ thống.

Rate this post