Vì chiến dịch Lotte chỉ ghi nhận khi mua hàng trên Laptop/PC. User mua hàng trên phiên bản mobile hoặc Mobile application sẽ không được tính hoa hồng. ( Đã ghi rõ ở trong phần chi tiết chiến dịch )

Rate this post