Ngày duyệt dự kiến là ACCESSTRADE dự kiến đơn hàng sẽ giao thành công, hết thời gian đổi trả,…Sau thời gian này thì đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái được duyệt.

5 (100%) 2 votes