Chương trình đổi điểm thưởng không bị ảnh hưởng tới thứ hạng của Publisher. Sau khi đổi điểm thành công, hệ thống sẽ tự động trừ từ tổng điểm ATSP của bạn.
Điểm ATSP khả dụng là số điểm còn lại bạn có thể dùng để đổi thưởng cho các lần tiếp theo.
ATSP khả dụng = Tổng ATSP – số điểm đã bị trừ
Demo: http://prntscr.com/l4q3u3

Rate this post