Hiện tại thì AT chưa hỗ trợ lấy mã giảm giá tự động trên blogsport, bạn có thể tự code phần mềm kết nối đến API của AT để lấy coupon, sau đó bắn coupon theo format lên API blogspot tạo thành post mới.

3.3 (66.67%) 6 votes