Vâng hiện tại thì AT chưa lấy mã giảm giá tự động bạn ạ. chỉ có cách là bạn tự code phần mềm kết nối đến api của AT
lấy coupon, sau đó bắn coupon theo format lên api blogspot tạo thành post mới thôi bạn nhé.

3.3 (66.67%) 6 votes