Bạn có thể xem chi tiết từng ưu đãi tại https://pub.accesstrade.vn/publisher_profile/loyalty
Voucher ăn uống được giảm giá ưu đãi % và thời gian áp dụng đúng như với thị trường khuyến mại của cửa hàng.

Rate this post