Với hình thức đặt banner có kèm link promote sản phẩm thì chỉ áp dụng được trên kênh website, blog, fanpage. Còn trên facebook thì không áp dụng được hình thức này.

1 (20%) 1 vote