Với công cụ banner thì chỉ áp dụng được trên kênh website, blog . Còn trên facebook thì không tạo được banner ạ.

Rate this post