Bạn có thể đổi bất kỳ món quà nào trong khả năng tổng số điểm ATSP khả dụng của mình.
Tuy nhiên, mỗi Publisher chỉ được đổi số lượng tối đa 1 loại quà trong 1 lần đổi thưởng

Rate this post