Bạn có thể tạo một link sản phẩm thành 2 lần product link nhé, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc ghi nhận đơn. Vì khi bạn tạo 2 lần hay nhiều lần product link của 1 danh mục sản phảm thì nó cũng sẽ về 1 link rút gọn thôi ạ.

Rate this post