Để lấy mã giảm giá bạn có thể lấy theo 3 nguồn sau:
1. Bạn vào phần khuyến mãi để lấy: https://pub.accesstrade.vn/offers .
2. Bạn vào trang nhà cung cấp để tìm thêm các mã khuyến mãi.
3. Nếu bạn có website thì bạn có thể dùng tính năng smart coupon của AT để lấy mã giảm giá: https://pub.accesstrade.vn/smartcoupon

Rate this post