Khi bạn tạo link affiliate của một chiến dịch, bạn có thể tạo link chi tiết dẫn đến sản phẩm,
hoặc link danh mục sản phẩm, link nghành hàng, và có thể tạo cả link trang chủ của NCC.

5 (100%) 1 vote