Để tham gia làm Publisher trên hệ thống của ACCESSTRADE bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại trang: https://workspace.accesstrade.vn/authentication/register?lang=vi

Bước 2: Truy cập email đăng ký sau 10-15 phút để kích hoạt tài khoản

Bước 3: Đăng nhập tài khoản theo thông tin đã đăng ký.

Hoặc bạn có thể làm theo các bước của link hướng hướng dẫn sau : https://help.accesstrade.vn/knowledgebase/quy-trinh-co-ban/

Rate this post