Điểm ATSP dựa trên các yếu tố sau :
– Hoa hồng được duyệt thành công của Publisher
– Hệ số thưởng (nếu có), AT sẽ thông báo khi áp dụng.
Vì vậy bạn hãy bứt phá doanh thu để tích luỹ thêm nhiều hoa hồng, đặc biệt trong các dịp AT triển khai các chương trình X2, X3 ATSP để tăng tổng điểm ATSP nhé.

Rate this post