Bạn vào trang nhà cung cấp chọn sản phẩm bạn muốn check mức hoa hồng và xem sản phẩm đó thuộc ngành hàng nào sau đó vào chi tiết nội dung chiến dịch đối chiếu với bảng mức hoa hồng cho các ngành hàng.

Rate this post