Để chạy chiến dịch trên facebook, bạn lấy đoạn link đầu tiên trong phần mã code, và đăng lên facebook của bạn. Ngoài ra bạn có thể lập một blog và viết content cho bài sản phẩm đó trên blog của bạn và up đường link bài viết đó lên facebook để kéo người dung về blog của bạn!

Rate this post