Phiên bản đổi quà ATSP hiện tại chưa cho phép huỷ/đổi món quà khác khi bạn đã đổi quà thành công.

Rate this post