Sản phẩm sẽ thay đổi tùy theo chương trình khuyến mại của NCC, nên khi chạy sản phẩm khuyến mại bạn nên note thông tin thời gian diễn ra khuyến mại để user có thể nắm được thông tin.

Rate this post