Đơn hàng trả góp vẫn được ghi nhận theo giá trị và hoa hồng như các đơn hàng khác và đơn hàng sẽ được duyệt vào kỳ đối soát khi bạn làm xong thủ tục trả góp với nhà cung cấp.

Rate this post