Khi 1 đơn háng có nhiều sản phẩm mà có 1 sản phẩm hết hàng thì NCC sẽ tách 1 sản phẩm đã hết thành 1 đơn và tình trạng là hủy đơn hàng, những sản phẩm còn lại bạn vẫn được tính % hoa hồng bình thường bạn nhé.

Rate this post