Thông thường các đơn hàng thành công sẽ được cập nhật lên trang dashboard sau khoảng 10-15p, tuy nhiên đối với một số trường hợp đặc biệt hệ thống sẽ ghi nhận chuyển đổi sau khoảng thời gian nhất định (ví dụ: Do chính sách đổi trả hàng kéo dài nên Lazada và FPTShop ghi nhận chuyển đổi sau 30-45 ngày)

Rate this post