Các đơn hàng sau khi được đặt thành công sẽ được cập nhật ngay trên hệ thống sau 10-30 phút. Trong vòng 48h, nếu đơn hàng chưa cập nhật trên Dashboard, bạn hãy gửi các thông tin sau về hòm thư: support@accesstrade.vn hoặc tạo ticket tại địa chỉ https://interspacevn.freshdesk.com/helpdesk/tickets/new để ACCESSTRADE kiểm tra cho bạn nhé:

Email account

Tên chiến dịch

Mã đơn hàng và thời gian phát sinh đơn hàng

Rate this post