Thời gian cập nhật dữ liệu của hệ thống sẽ từ 10-30 phút, sau khoảng thời gian này nếu bạn vẫn không thấy đơn hàng hiển thị trên báo cáo đơn hàng, bạn vui lòng gửi thông tin đơn hàng đến email support@accesstrade.vn để được hỗ trợ nhé.

Rate this post