Hoa hồng phát sinh sẽ hiển thị trên Dashboard sau 2-3h sau khi khách đặt hàng thành công và muộn nhất là 24h. Nếu sau 24h không thấy hoa hồng phát sinh và đơn hàng thì bạn vui lòng gửi thông tin đơn hàng đó lại cho AT để AT kiểm tra.