Hoa hồng phát sinh sẽ hiển thị trên Dashboard sau 2-3h sau khi khách đặt háng thành công và muộn nhất là 24h. Nếu sau 24h không thấy hoa hồng phát sinh và đơn háng thì bạn vui lòng gửi thông tin đơn hàng đó lại cho AT để AT kiểm tra.

Rate this post