EPC (Earning Per Click) sẽ tính trung bình với mỗi lượt click của khách hàng thì bạn kiếm được bao nhiêu tiền.
Các Publisher hoàn toàn có thể sử dụng chỉ số EPC như một tiêu chuẩn để xác định xem chiến dịch nào sẽ đem lại doanh thu tốt hơn so với những chiến dịch còn lại.

VD: Nếu bạn nhận được khoản hoa hồng là 250 USD bằng việc tạo ra 100 lần nhấp chuột đến trang bán hàng thì EPC sẽ là 2,50 USD

EPC = 250/100 = 2,5 USD

5 (100%) 1 vote