Khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán và kết thúc thời gian hoàn trả (nếu có), hệ thống sẽ ngay lập tức cập nhật trạng thái đơn hàng cho bạn.

Rate this post