Hiện tại hệ thống AT có rất nhiều chiến dịch với hình thức ghi nhận là: CPS, CPL, CPA,…mỗi hình thức sẽ có một điều kiện ghi nhận đơn khác nhau và đều có cập nhật trong nội dung chiến dịch. Bạn vui lòng truy cập chiến dịch và tham khảo nội dung chiến dịch nhé.

Rate this post