Trong Lịch Sử Đổi Quà, bạn có thể xem các món quà đã đổi bao gồm các thông tin:
– Thời gian đổi quà
– Tên quà tặng
– Giá trị
– Trạng thái

Rate this post