Nếu bạn bị mất đơn hàng mà không rõ lý do, vui lòng liên hệ với ACCESSTRADE để được hỗ trợ kiểm tra. Các lý do chính dẫn đến tình trạng mất đơn hàng:

– Ghi nhận cho kênh affiliate khác (Theo luật first click/last click)

– Ghi nhận cho publisher khác (Theo luật first click/last click)

– Khách hàng click link affiliate nhưng đặt mua sau thời hạn lưu Cookies quy định (Thời gian lưu Cookies của mỗi Chiến dịch là khác nhau, bạn có thể xem ở trang chi tiết của từng Chiến dịch).
– Trong thời gian lưu cookies, Khách hàng A đặt mua qua link affiliate của bạn, thanh toán thành công và được tính hoa hồng nhưng ngày hôm sau khách quay lại mua hàng thì đơn hàng tiếp theo đó sẽ không được tính hoa hồng (Đối với các campaign không áp dụng cơ chế Re-occurred)
– Do lỗi đồng bộ giữa hệ thống ACCESSTRADE và hệ thống của Nhà cung cấp.
Rate this post