Hiện tại trang Pub chưa có tính năng xóa link đã tạo, Vì vậy nếu trường hợp bạn tạo nhầm link hoặc sai link bạn có thể tạo lại.

4.7 (93.33%) 3 votes