Hiện tại AT chưa có tính năng xóa link affiliate, nếu bạn tạo link sai thì bạn có thể tạo lại link mới không có vấn đề gì hết ạ.

Rate this post