Hiện tại trang Pub chưa có tính năng xóa link đã tạo, Vì vậy nếu trường hợp bạn tạo nhầm link hoặc sai link bạn có thể tạo lại.

4 (80%) 1 vote