Bạn có thể kiểm tra các tên tài khoản ngân hàng mà AT đang giao dịch trên trang Dashboard phần mục Thanh Toán => Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng ạ. Nhưng nếu bạn muốn được giao dịch nhận nhanh thì bạn có thể đăng ký tài khoản ngân háng TPBANK ạ.

Rate this post