Điều kiện thanh toán: Hoa hồng được duyệt đạt từ 200.000VND trở lên, tài khoản được update đầy đủ thông tin thanh toán

Thời gian đối soát: Tùy từng chiến dịch mà thời gian đối soát sẽ từ To+1 đến To+9 ( Trong đó To là tháng phát sinh )

Thời gian thanh toán: Thanh toán vào ngày 18 và 25 hàng tháng ( không tinh thứ 7 và chủ nhật )

Hình thức thanh toán: Thanh toán qua hình thức chuyển khoản

5 (100%) 6 votes