Các trang trả thưởng ở đây nghĩa là các site về cashback. ví dụ như bogo.vn, putatu.com. Nếu bạn chạy affiliate với các trang như trên thì hoa hồng không được tính cho bạn.

Rate this post