Cách tính điểm thưởng (Point):        

Mỗi một điểm Point thưởng sẽ được hệ thống tính cho Publisher dựa trên 2 yếu tố chính bao gồm: Hoa hồng và Hệ số campaign (mỗi chiến dịch sẽ có một hệ số riêng) và các yếu tố khác như: Điểm thưởng tham gia hội thảo, minigame,…

Chi tiết công thức tính điểm, hệ thống sẽ cập nhật nhanh nhất có thể cho các bạn!

*Lưu ý:

– Điểm Point được tính trên: Hoa hồng được duyệt và hệ số thưởng của từng chiến dịch và một số yếu tố khác.

– Hoa hồng ở trạng thái được duyệt (approved).

Các hạng mức ACCESSTRADE Super Point – ATSP:

  • Kim cương – Diamond: Tổng Point đạt >=5,000 Points/năm
  • Vàng – Gold: Tổng Point đạt 1000 Points -> 4,999 Points/năm
  • Bạc – Silver: Tổng Point đạt 500 Points -> 999 Points/năm
  • Đồng – Bronze: Tổng Point đạt 100 Points -> 499 Points/năm
Rate this post