Ngoài mức hoa hồng tính trên từng lead đăng kí, từng đơn hàng thành công, advertiser cần thanh toán thêm phí khởi tạo chiến dịch cho ACCESSTRADE. Chi tiết liên hệ số hotline để được tư vấn cụ thể hơn.

1.4 (28%) 45 votes