Các chi phí khi tham gia Affiliate với ACCESSTRADE

– Phí khởi tạo dịch vụ 10 triệu

– Mức commission cho từng lead/ đơn hàng. Mức commission tùy thuộc vào từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm khác nhau; margin của khách hàng, chiến lược của khách là gì.. sẽ trao đổi và thống nhất sau khi 2 bên trao đổi chi tiết

Rate this post