Với số lượng lên đến hơn 50.000 Pub chạy qua AT và cách thức promote cũng rất đa dạng như hiện nay thì việc kiểm soát nội dung và thông điệp quảng bá là điều khó thực hiện được. Tuy nhiên hướng đi chính của các Pub đều là content tốt về thương hiệu, sản phẩm nhằm dẫn user thực hiện các action như mong muốn của từng campaign. Nếu Advertiser phát hiện được trường hợp Pub nào chạy sai nội dung có thể phản hồi lại để AT xử lý.

Rate this post