ACCESSTRADE sẽ tìm hiểu thông tin về website, sản phẩm, dịch vụ, mức giá… của các đối tác. Quy trình tiếp theo bao gồm:

  • 2 bên sẽ thỏa thuận các điều kiện hợp tác như hoa hồng, cách thức tính hoa hồng, cookie bao lâu, các luật đặt ra cho publisher…
  • Kí kết hợp đồng
  • Chuẩn bị tại liệu truyền thông như thông tin đối tác, bộ banner…
  • Tích hợp kỹ thuật để tracking số liệu
  • Kiểm thử
  • Chính thức chạy chiến dịch
Rate this post