Dừng chiến dịch Lazada tracking trên desktop và mobile browser

ACCESSTRADE xin thông báo, kể từ ngày 19/5, campaign Lazada PC sẽ tạm dừng, đơn hàng vẫn được ghi nhận theo cookie và tính hoa hồng đến ngày 21/5.

Từ ngày 21/5, toàn bộ đơn hàng phát sinh từ PC sẽ không được ghi nhận hoa hồng nữa. Campaign Lazada sẽ chi ghi nhận đơn hàng trên APP. Do đó, các bạn hãy chú ý điều này nha. 

Ngoài ra, nếu publisher nào vi phạm Chính sách từ khóa quảng cáo Lazada, ACCESSTRADE có quyền khoá tài khoản ngay lập tức.

Khi chiến dịch này ngừng hoạt động, các link tracking sẽ không đi qua click.accesstrade.vn nữa mà sẽ đếm ngược 3 giây trước khi chuyển hướng đến link http://lazada.vn.

Toàn bộ deeplink trước đây đã theo chiến dịch Lazada PC cũng sẽ không hoạt động nữa.

Chúng tôi đang tiến hành nâng cấp deeplink để hỗ trợ tốt nhất cho Publisher có thể tới được sản phẩm mong muốn trên Ứng dụng Lazada trên điện thoại. Trong khi chờ đợi, hãy tạo link từ chiến dịch Lazada mobile nhé.

 

1.8 (35.56%) 18 votes