Chiến dịch Lazada tăng hoa hồng đáng kể cho các nhãn hàng

Nhà cung cấp Lazada tăng thêm mức hoa hồng dành cho một số nhãn hàng từ 1.4% đến 5.6%, kể từ ngày 18/08 đến ngày 31/08/2017.

Cụ thể, Rohto, Laneige và Shiseido là 3 nhãn hàng có mức hoa hồng cao nhất sau khi tăng là 12.8%.

Các nhãn hàng sau cũng có mức tỷ lệ hoa hồng cao trong đợt tăng này:

CƠ HỘI ĐỘT PHÁ DOANH THU CHO PUBLISHER ĐÂY RỒI, ĐẨY SỐ NGAY THÔI!

Lưu ý: Khi đặt hàng, đơn hàng vẫn theo mức hoa hồng mặc định của ngành hàng, hoa hồng đúng sẽ được điều chỉnh vào kỳ đối soát.

Tham gia ngay

2 (40%) 17 votes
Tagged: