Chiến dịch Lazada tăng hoa hồng đáng kể cho các nhãn hàng

Nhà cung cấp Lazada tăng thêm mức hoa hồng dành cho một số nhãn hàng từ 1.4% đến 5.6%, kể từ ngày 18/08 đến ngày 31/08/2017.

Cụ thể, Rohto, Laneige và Shiseido là 3 nhãn hàng có mức hoa hồng cao nhất sau khi tăng là 12.8%.

Các nhãn hàng sau cũng có mức tỷ lệ hoa hồng cao trong đợt tăng này:

CƠ HỘI ĐỘT PHÁ DOANH THU CHO PUBLISHER ĐÂY RỒI, ĐẨY SỐ NGAY THÔI!

Lưu ý: Khi đặt hàng, đơn hàng vẫn theo mức hoa hồng mặc định của ngành hàng, hoa hồng đúng sẽ được điều chỉnh vào kỳ đối soát.

Tham gia ngay

Rate this post
Tagged: